Lof JSliderNews 2.0 - Jquery 1.7.x
Tin công ty

Được sự thống nhất giữa Ban Tổng Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn Công ty, 08h00 ngày 14 tháng 02 năm 2015 tại Hội trường Công ty Cổ phần Lilama 7 đã tiến hành tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2015.

Ngày 20/01/2015, Công ty cổ phần Lilama 7 đã ký 02 hợp đồng lắp đặt và chế tạo với Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị.

Ngày 15/12/2014, Công ty cổ phần Lilama7 đã ký hợp đồng kinh tế về việc "Lắp đặt hệ thống khử N2(SCR) và bộ sấy không khí" tại dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 với Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama)

Ngày 14/11/2014, Lilama 7 đã ký 02 hợp đồng kinh tế với Tổng công ty lắp máy Việt Nam (Lilama) về việc "Lắp đặt, làm sạch và sơn bồn chứa sản phẩm 154-TK-003&004" và "Lắp đặt kết cấu thép, thiết bị và ống gói 2"
NHÀ MÁY CHẾ TẠO CƠ KHÍ
DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Nhà máy cao su Đà Nẵng

Nhà máy Sô Đa Chu Lai - Quảng Nam

Nhà máy thủy điện Sê San 4

Nhà máy thủy điện Hủa Na

Nhà máy nhiệt điện Mông Dương

Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng I

Bể bơi thành tích cao TP.Đà Nẵng

Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng đường Láng Hòa Lạc

Cầu Rồng Đà Nẵng

Lắp thiết bị cơ, điện hệ thống thông gió hầm đường bộ Hải Vân

Trung tâm hành chính Đà Nẵng