Lof JSliderNews 2.0 - Jquery 1.7.x
Tin tức » Công ty Cổ phần Lilama7: Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 ( 26/04/2017 )
Danh Sách Sinh Viên


Sáng ngày 20 tháng 04 năm 2017, tại hội trường Tầng 06 tòa nhà Lilama7. Công ty cổ phần Lilama7 đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 12h30 cùng ngày.

 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017


Toàn cảnh Đại hộiĐoàn chủ tịch đại hội - Công ty cổ phần Lilama7 Ông Nguyễn Văn Kiên - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT về hoạt SXKD, đầu tư năm 2016 và kế hoạch năm 2017Ông Tô Minh Thuý -Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc  trả lời chất vấn của các Cổ đông.Ông Võ Duy Chính - Kế toán trưởng Công ty, Báo cáo tài chính năm 2016 và trình ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán hoạt động Tài chính năm 2017.Ông Nguyễn Vịnh - Thành viên HĐQT thông qua
báo cáo lương và thù lao các thành viên HĐQT và BKS.Bà Lê Thị Quỳnh Nhung - Trưởng BKS báo cáo về công tác quản lý, điều hành
của HĐQT và Ban TGĐ trong năm 2016.Ông Nguyễn Hồng Thái - Thành viên HĐQT trình bày
Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022
Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại đại hội
 và bỏ phiếu bầu cử các thành viên HĐQT và BKSCác thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt tại Đại hội
 

Các thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt tại Đại hội

Đại hội kết thúc vào lúc 12h 30 cùng ngày.
 
 
 
NHÀ MÁY CHẾ TẠO CƠ KHÍ
DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Nhà máy cao su Đà Nẵng

Nhà máy Sô Đa Chu Lai - Quảng Nam

Nhà máy thủy điện Sê San 4

Nhà máy thủy điện Hủa Na

Nhà máy nhiệt điện Mông Dương

Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng I

Bể bơi thành tích cao TP.Đà Nẵng

Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng đường Láng Hòa Lạc

Cầu Rồng Đà Nẵng

Lắp thiết bị cơ, điện hệ thống thông gió hầm đường bộ Hải Vân

Trung tâm hành chính Đà Nẵng