Lof JSliderNews 2.0 - Jquery 1.7.x
Tin tức » Lilama 7 tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 ( 29/09/2016 )
Danh Sách Sinh Viên

Sáng ngày 14 tháng 04 năm 2016, tại hội trường tầng 06 tòa nhà Lilama 7, số 332 đường 2/9, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. Công ty cổ phần Lilama 7 đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Thành phần tham dự đại hội gồm Hội đồng quản trị Công ty, các thành viên Ban Kiểm soát, các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông.  Sau 3h làm việc, Đại hội đã nghe Ông Tô Minh Thúy - Tổng giám đốc Công ty đọc báo cáo của Hội đồng quản trị về  kết quả sản xuất - kinh doanh, đầu tư năm 2015 & phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất - kinh doanh, đầu tư năm 2016.

Tiếp theo Ông Võ Duy Chính Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính công khai năm 2015, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016. Báo cáo tài chính đã nêu rõ các chỉ tiêu cơ bản của năm 2015, thể hiện tính công khai, minh bạch. Đại hội cũng nghe Ông Nguyễn Mạnh Hưởng - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra báo cáo tài chính công khai, việc tuân thủ Điều lệ và Pháp luật của Ban điều hành Công ty. Ông Nguyễn Mạnh hưởng cũng có đơn xin từ nhiệm chức Trưởng ban kiểm soát trước toàn thể Đại hội.
 


Ban kiểm soát mới ra mắt ( Bà Lê Thị Quỳnh Nhung trưởng ban kiểm soát đang phát biểu)


Đại hội cũng đã thông qua tờ trình ĐHCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016; Thông qua việc sửa đổi và bổ sung điều lệ cho phù hợp với luật doanh nghiệp 2014 ; Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT và BKS trong năm 2015 và Dự trù kế hoạch năm 2016; Thông qua việc điều chỉnh bổ sung đề án Tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Lilama 7;

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

 


 
Tin tức khác
NHÀ MÁY CHẾ TẠO CƠ KHÍ
DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Nhà máy cao su Đà Nẵng

Nhà máy Sô Đa Chu Lai - Quảng Nam

Nhà máy thủy điện Sê San 4

Nhà máy thủy điện Hủa Na

Nhà máy nhiệt điện Mông Dương

Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng I

Bể bơi thành tích cao TP.Đà Nẵng

Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng đường Láng Hòa Lạc

Cầu Rồng Đà Nẵng

Lắp thiết bị cơ, điện hệ thống thông gió hầm đường bộ Hải Vân

Trung tâm hành chính Đà Nẵng