Lof JSliderNews 2.0 - Jquery 1.7.x
Tin tức » Lilama 7 tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 ( 20/04/2015 )
Danh Sách Sinh Viên

Sáng ngày 18 tháng 04 năm 2015, tại hội trường tầng 06 tòa nhà Lilama 7, số 332 đường 2/9, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. Công ty cổ phần Lilama 7 đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

Thành phần tham dự đại hội gồm Hội đồng quản trị Công ty, các thành viên Ban Kiểm soát, các Cổ đông và đại diện nhóm Cổ đông.  Sau 3h làm việc, Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Kiên - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đọc báo cáo của Hội đồng quản trị về  kết quả sản xuất - kinh doanh, đầu tư năm 2014 & phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất - kinh doanh, đầu tư năm 2015.

Tiếp theo Ông Võ Duy Chính Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính công khai năm 2014. Báo cáo nêu rõ các chỉ tiêu cơ bản của năm 2014, thể hiện tính công khai, minh bạch. Đại hội cũng nghe Ông Trần Hải Sơn thành viên HĐQT  trình bày phương án phân phối lợi nhuận năm 2014. Ông Nguyễn Mạnh Hưởng - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra báo cáo tài chính công khai, việc tuân thủ Điều lệ và Pháp luật của Tổng giám đốc và Ban quản lý, điều hành Công ty

Đại hội cũng đã thông qua tờ trình ĐHCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015; Thông qua tờ trình về việc thay đổi nhân sự, chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 7; Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT và BKS trong năm 2014 và Dự trù kế hoạch năm 2015;

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ cùng ngày.

 


 
Tin tức khác
NHÀ MÁY CHẾ TẠO CƠ KHÍ
DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Nhà máy cao su Đà Nẵng

Nhà máy Sô Đa Chu Lai - Quảng Nam

Nhà máy thủy điện Sê San 4

Nhà máy thủy điện Hủa Na

Nhà máy nhiệt điện Mông Dương

Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng I

Bể bơi thành tích cao TP.Đà Nẵng

Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng đường Láng Hòa Lạc

Cầu Rồng Đà Nẵng

Lắp thiết bị cơ, điện hệ thống thông gió hầm đường bộ Hải Vân

Trung tâm hành chính Đà Nẵng